Doğal gaz Nedir

Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğal gaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Doğal gaz Nasıl Oluşur

Doğal gaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

Doğal gaz Neden Kötü Kokar

Tabii halde kokusuz olan doğal gaza, kullanıcının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla farkedebilmesi için koku verici bir madde eklenir. İstanbul şebekesine verilen doğal gaza, çürük sarmısak kokusu veren THT (Tetra Hidro Teofen) ve TBT(Tetra Butil Merkoptan) maddesi katılmaktadır.

Doğal gaz Nasıl Yanar

Doğal gazın yanabilmesi için hava ile yüzde 5 – 15 arasında karışım yapması gerekir. Karışım oranı bu aralığın altında ya da üstünde olursa doğal gaz yanmaz. En iyi yanma karışımı yüzde 9 doğal gaz ve yüzde 91 havadır. Doğal gazın tutuşma sıcaklığı 650°C’dir. “Tam yanma“ anında mavi bir alevle yanar.

Doğal gaz Zehirleyici Bir Gaz mıdır

Gazların çoğu zehirlenmeye yol açabilir. Bu zehirlenmeler Karbonmonoksit (CO)’e bağlıdır. CO kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur. Doğal gaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Çok miktarda bulunduğu zaman ortamda oksijen azalacağından boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir.

Doğal gaz Güvenli Bir Yakıt mıdır

Doğru kullanıldığı sürece doğal gaz tehlikeli değildir. ÇİNİGAZ doğal gazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.

Doğal gaz niçin temiz enerjidir

Doğal gaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

Doğal gazın konutlardaki kullanım alanları nelerdir

Doğal gaz, konutlarda başlıca
ısıtma ve soğutma
sıcak su elde etme
pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğal gaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler sözkonusu olabilir.
sadece ısınma amacıyla (doğal gaz sobası, kat kaloriferi)
ısınma ve sıcaksu elde etme amacıyla(kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben)
ısınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla

Doğal gazın sanayideki kullanım alanları nelerdir

Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayiinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğal gaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğal gazla çalışan santrallerde üretilmektedir.
10. Doğal gaz diğer yakıtlara göre neden daha verimlidir ?
Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma sözkonusudur. Doğal gaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğal gaz daha verimli bir yakıttır.

Doğal gaz rezervlerinin ömrü ne kadardır

1970’lerin ortalarından beri dünya doğal gaz rezervleri genellikle her yıl artış içerisinde olmuştur. 2001 sonu itibariyle varlığı kanıtlanmış dünya doğal gaz rezervleri 155.08 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle, dünya doğal gaz rezervlerinde 2000’e göre %3.2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Mevcut rezerv ve üretim trendine göre (Rezerv/Üretim) dünya doğal gaz rezervleri için öngörülen ömür 61,9 yıldır. Doğal gazın bölgesel bazdaki ömrü ise şu şekildedir: Orta Doğu 100+ yıl; Afrika 90,2 yıl; Eski Sovyetler Birliği 78,5 yıl; Orta ve Güney Amerika 71,6 yıl; Asya-Pasifik 43,8 yıl; Avrupa 16,1 yıl; Kuzey Amerika 10 yıl.

Doğal gazın tarihi nereye dayanmaktadır

M.Ö.50’de Roma’da Uesta Tapınağı’ndaki aşk tanrıçası heykelinin doğal gazdan elde edilen sürekli alev ile aydınlatıldığı bilinmektedir. M.S.150’de Çin Sichuan’da tuzun çökertilmesi işleminde, yakıt olarak kullanılmak için yeraltı rezervuarlarından sızan doğal gazın bambu borularla taşındığı kayıtlara geçmiştir. Marco Polo gezileri sırasında Bakü’deki Zoroastrian ateş tapınağında yüzyıllardan beri yanmakta olan doğal gaz alevlerini tesbit etmişti. Avrupa’da 1659’da İngiltere’de bulunan doğal gaz 1790’da yaygın kullanıma girdi. Sokakların ve evlerin aydınlatılmasında, içten yanmalı motorların çalıştırılmasında büyük ölçüde doğal gazdan yararlanıldı. 1920’lerde boru hattı taşımacılığı yöntemlerinin uygulamaya konulmasıyla hızla artan doğal gaz kullanımı, özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra sürekli olarak gelişti. İstanbul’da ise abonelere ilk doğal gaz 1992 Ocak ayında verildi.

Neden enerji kaynaklarından en çok doğal gaz tercih edilir

Doğal gazı tercih etmeniz için pek çok nedeniniz var.
Doğal gaz her an için kullanıma hazırdır.
Doğal gaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır.
Doğal gaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar.
Doğal gazlı cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur.
Doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.
Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğal gaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye termin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir.
Doğal gaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, onyıllar ötesine kadar uzanan ya al ya öde anlaşmalarıyla emniyete alınmıştır.
Doğal gaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.
Doğal gaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.
Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir.
Modern doğal gaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir

Doğal gazın kullanımının getirdiği avantajlar nelerdir

Doğal gazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.
Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir.
Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğal gazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar indirilebilir.
Doğal gaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.
Doğal gazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğal gazda ise yüzde 5-10’dur.
Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.
Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.
Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

Doğal gaz fiyatları nasıl değişmektedir

Kütahyalılar tarafından 2005 yılından beri en temiz ve konforlu yakıt olarak kullanılmaya başlanan doğal gaz en ekonomik yakıt olma özelliğindedir. Dışa bağımlı bir yakıt olan doğal gazın hemen hemen tümü yurtdışından ithal edilmektedir. Bu bakımdan, uluslararası enerji politikalarından ve Dolar kurundaki yükselişlerden çok çabuk etkilenme özelliğine rağmen; ülkemizde kullanılan diğer yakıt türleri ile mukayese edildiğinde, son derece ucuz bir yakıt olduğu görülmektedir. Türkiye’de doğal gazın fiyatı hükümet tarafından kontrol edilmektedir. ÇİNİGAZ BOTAŞ’tan satın aldığı doğal gazın satış fiyatını olabilecek en alt seviyede tutmaya özen göstermektedir.

Doğal gaz nerelerde depolanır

Doğal gaz sıvılaştırılarak tanklarda, gaz halinde basınçlı çelik depolarda veya yeraltındaki tabii boşluklar ve süngerimsi tabakalarda basınç altında depolanır. Yeraltı su gölleri ve dereleri: Doğal gaz basınçla buralara zerk edilir ve su yeryüzüne çıkarılır. Öncesinde, yeraltı gölünün, gazın sıkıştırma basıncına dayanıklı kil tabakası ile çevrili olması gerekir. Yeraltı kaya tuzu yatakları: Önce su zerkedilerek tuzun çözünürlüğü sağlanır ve yeryüzüne alınır, oluşan boşluğa doğal gaz basınç altında depolanır. Yeraltında yapay boşluklar: Bu tip boşluklar kayalık bölgelerde (granit, syanit, mika, kireç taşı, tebeşir, dolamit gibi maddelerden oluşan yer katmanlarında) madencilik teknikleriyle yapay olarak açılır. Pahalı bir teknik olduğundan diğer doğal olanakların sınırlı olduğu yerlerde kullanılır. Gaz için sızdırmazlık sağlanması maliyeti artırıcı bir unsur olduğundan genelde sıvı yakıtlar için tercih edilir. Terkedilmiş madenler: İşlevini tamamlamış maden yatakları izolasyon ve sızdırmazlık sağlandığı takdirde kullanılabilir. İşlevi bitmiş doğal gaz ve petrol yatakları: Doğal gaz için en uygun ve tercih edilen yeraltı depolama şeklidir. Aynı zamanda en ekonomik olanıdır. Bazı durumlarda henüz işlevini bitirmemiş petrol ve gaz yatakları bile bir yandan üretim yapılırken dışarıdan doğal gaz verilerek depo görevini sürdürebilir.

LPG ve LNG nedir

LPG sıvılaştırılmış petrol gazıdır (propan, bütan gibi). LNG ise sıvılaştırılmış doğal gazdır. Doğal gaz atmosferik şartlarda –164 0C’nin altında soğutulduğu zaman sıvılaşmakta ve hacmi 600 kere daha küçülmektedir. Sıvılaştırılan doğal gaz özel tanklarda depolanabilir ve taşınabilir. Ülkemize ithal edilen doğal gazın yaklaşık %33’ü LNG olarak Cezayir ve Nijerya’dan gelmektedir.
18. Havagazı (şehir gazı) nedir ?
Havagazı (şehir gazı da denir) doğal gazdan farklı bir gazdır. Yanıcı özellikte, havadan hafif ve zehirli bir gaz olan havagazını tanımlamadan önce kok gazı ve su gazından bahsetmek gerekir. Kok (kokhane) gazı; taşkömürünün yanma odalarında gazının alınması ile elde edilir. Bu yüzden taşkömürü gazı da denir. Kullanılabilmesi için temizlenmesi gerekir. Bu arada gazı alınan kömüre de kok kömürü adı verilir. Su gazı; Kor halindeki kok kömürünün üzerinden su buharının geçirilmesiyle elde edilir. İşlem sırasında 1100oC civarında ısıtılan su buharı, oksijen ve hidrojene ayrışır. Oksijen karbonla birleşerek yanıcı ve zehirli karbonmonoksit gazını ve zehirsiz karbondioksit gazını oluşturur. Havagazı(şehirgazı); %70 kokhane gazı ve %30 su gazı karışımıdır.

Kojenerasyon nedir

Bileşik ısı ve güç üretimi anlamında kullanılmaktadır. Tek bir sistemden elektrik ve ısı (doymuş buhar ve/veya sıcak su) elde edilebilmektedir. Kullanılan gaz türbini ile elektrik enerjisi üretilirken, egzost gazının enerjisi ile ikincil bir devrede buhar yada sıcak su üretilmektedir. Klasik sistemlerde verim %35-45 arasında iken kojenerasyon sisteminin toplam verimi %80-90’dır. İlk Yatırım giderleri 1,5-3 yıl içinde geri ödenebilmektedir. Bu teknik özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde endüstride ve ticari alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hangi doğal gaz sistemini tercih edilmelidir

Sistem seçiminde konunun uzmanı bir mühendisin önerileri alınmalıdır. Genel olarak,
Tek merkezden ısıtılan büyük sitelerde ve ısı kayıplarının fazla olduğu durumlarda, sıcak suyu taşımak yerine gazı taşıyarak bina altına yerleştirilecek bir doğal gaz kazanı ile ısıtma tercih edilebilir.
Merkezi ısıtma kullanılan apartmanlarda, tesisat ile ilgili giderilemeyecek bir sorun yoksa, apartmanın altındaki kazan doğal gaz kazanıyla değiştirilebilir. Aksi halde bireysel ısınma sistemleri önerilir.
Üç dört daireli binalarda, dubleks ve tripleks evlerde bireysel ısınma sistemleri önerilir.

Neden Enerji Kaynaklarından En Çok Doğalgaz Tercih Edilir?

Doğal gazı tercih etmeniz için pek çok nedeniniz var:
Doğal gaz her an için kullanıma hazırdır.
Doğal gaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır.
Doğal gaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar.
Doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.
Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğal gaz birincil enerji olarak borular ile taşıma kayıpları, nakliye temin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir.
Doğal gaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan ya al ya öde anlaşmalarıyla emniyete alınmıştır.
Doğal gaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.
Doğal gaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.
Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir.
Modern doğal gaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir.